#espassistanbul #tabelatasarımı #kurumsalkimliktasarım #logotasarım #katalogtasarım #istanbulreklamajansı #istanbulreklamajansları #filmaviştasarım #medyasatinalma #seo #butikajans #grafiktasarim
Reklamcılık dünya çapında iki yüzyıldır var olan bir sektör ancak bunca yıldır var olmasına karşın reklamcılık ve reklam ajansları hakkında maalesef ki piyasada birçok bilgi kirliliği mevcut. Artık reklam materyalleri üreten firmalar veya matbaalar bile kendilerini ajans olarak nitelendirir hale geldi. Ancak gerçek anlamda reklam ajanslığı sadece materyal üretip basmaktan elbette ki çok daha kapsamlı bir alandır.
Reklam ajansları bir firmanın ya da markanın bilinirliğini, dolayısıyla gelirini arttırmak için yapılan çalışmalardaki en önemli iş ortaklarındandır. Reklam ajansları gerektiğinde ön pazar araştırmasından, sonuç raporlamaya kadar geçen bütün süreci kontrol ederek markanın büyümesine katkı sağlarlar.
Reklam ajanslarının 4 temel hizmeti vardır;
- Pazarlama konusunda müşterilerine tavsiye vermek,
- İletişim konusunda müşterilerini bilgilendirmek ve onlara tavsiyelerde bulunmak,
- Reklamların sinema – televizyon, afiş, radyo gibi kanallar aracılığıyla medya yoluyla yayılmasını sağlamak,
- Müşteriler adına reklam çalışmalarını yayınlayacak olan medya kuruluşlarıyla uygun fiyatlarda pazarlık etmek ve anlaşma sağlamak.
Reklam Ajansları İçin Bilinmesi Gerekenler;
Reklam ajanslarının detaylı iş tanımına geçmeden önce, reklam ajanslarının tanımı yapılırken dikkate alınması gereken bazı önemli unsurlardan bahsedelim. Öncelikle reklam ajansları firmalar ve firmaların ulaşmak istedikleri potansiyel müşteriler arasında aracı görev üstlenen kuruluşlardır. Reklam ajanslarının medya-yayın organlarından bağımsız olarak faaliyet göstermesi ortaya daha başarılı işler çıkmasını sağlayacaktır. Ayrıca reklam ajanslarının kadroları oluşturulurken çok titiz davranılmalıdır. Reklam ajansları yaptıkları çalışmalarla müşterilerinin işlerini doğrudan etkileyebileceği için her aşamasında kararların dikkatle ve uzman kişilerce alınması gerekir.
Her daim müşteri adına çalışıp, müşteri adına iş yapan reklam ajansları, aynı zamanda reklamların oluşumundan kontrol edilmelerine kadar her aşamadan sorumludurlar.
Reklam Ajanslarının İş Tanımı;
Reklam ajanslarının iş tanımını genel olarak yapacak olursak; reklam ajansları firmaların kullanacakları iletişim tekniklerinin saptanmasından başlayarak, firmalar adına yaratıcı tasarımlar üreterek bu tasarımların uygulanmasını sağlayan bütünleşmiş bir tanıtım hizmeti sunan kuruluşlardır. Reklam ajanslarının işleri, firma profillerinin ve firmaların mali alt yapılarının oluşturulmasından başlayarak, çeşitli tasarımların oluşturulmasını sağlamak ve bu tasarımların yayınlanacakları tanıtım aracına uygulanmasını kontrol etmektir.
Reklam Ajanslarının Süreçleri;
Reklam ajanslarının büyüklükleri ve kapasiteleri de üstlenecekleri işler için oldukça önemli etmenlerdir. Her reklam ajansının her türlü reklam kampanyasını yürütemeyeceği aşikardır. Örneğin büyük çaplı bir firma reklam işlerini yürütmesi için işlerini yine büyük çaplı ajanslara vermek isteyecektir. Bunun başlıca nedeni, bu tarz büyük firmaların ürünleri için bir tanıtım tasarısı hazırlanmadan önce örneğin, geniş çaplı bir ön pazar araştırması yapılması gerekir ki küçük bütçeli ajanslar için bu çok da olanaklı bir durum olmayabilir.
Büyük ajanslar öncelikle ürünün pazardaki yerini ve doğru hedef kitlesini belirlemek adına sokak anketleri ve piyasa araştırma şirketlerinin raporlarına kadar birçok farklı kaynaktan yararlanırlar. Buralardan elde edilen veriler ajansların stratejik planlama kısımlarından geçerek belki de en önemli kısımlarından biri olan kreatif tasarlama ekibine gelir. Bu ekip reklamın ana kaynaklarını oluşturan metin yazılarını ya da sloganlarını hazırlar. Bu ekiple birlikte aynı zamanda grafik tasarım ekibi de reklamın görsel açıdan zenginleştirilmesini ve dikkat çekici hale getirilmesini sağlar. İş bu noktadan sonra bir dizi imalata bakar. Bu noktada devreye dijital baskı, tabela, matbaa gibi imalat firmaları devreye girerek reklamın somut malzemelerini oluştururlar. Tabii daha sonra bu reklam kampanyalarından elde edilecek geri dönüşlerin bir raporunu hazırlamak da reklam ajanslarının bir diğer görevidir.
Elbette ki her reklam ajansı bu kadar büyük çapta çalışmalar yapamaz. Bu noktada ise devreye daha küçük çaplı ajanslar girer. Bu ajanslar bazen sadece basit reklam malzemeleri hazırlatarak sektörde devamlılıklarını sürdürürler. Çok büyük reklamlara ihtiyaç duymayan bazı spesifik sektörler için bu tarz küçük çaplı reklam ajansları tercih sebebi olacaktır. Çünkü her ne kadar büyük reklamlara ihtiyaç duymasalar da yine de firmalarının ve ürünlerinin tanıtımını yapacak kataloglara veya kartvizitlere hatta internet sitelerine ihtiyaç duyarlar. Bu noktada da küçük çaplı bu ajanslar firmalar için uygun seçimler olurlar.
Yani, reklam ajansları fotoğraf çekimleri ve katalog ya da internet sitesi hazırlığı gibi işler yapabilecekleri gibi, daha büyük çaplı olarak da Pazar araştırmasından başlayarak, stratejik tasarım, kreatif slogan üretimi, teknik görsellerin hazırlanması, daha sonra tüm bunların imalatı, yayılması, kontrol edilmesi ve en son olarak da ortaya çıkan sonuçların raporlanmasından sorumludurlar.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Back to Top